Sunday, 22 March 2020

माझ्या मित्रांना येडच समजा, कारण येडेच इतिहास घडवतात. बॉडी किती पण, नडायला मित्रच लागतात. पोरींचा नाद आम्हाला नाही पण आमच्या मित्रांच ...

Wednesday, 24 July 2019